Högsby Bostads AB Logotyp

Riktlinjer för uthyrning

Intresseanmälan/Tilldelning

För bostadssökande gäller att registrering av intresse för bostadslägenhet sker via hemsida/blankett och därmed är sökande upptagen i bostadskön. För att behålla sin plats i kön behöver bekräftelse på intresse ske en gång per år. Fråga skickas ut från bolaget.

Tilldelning sker i första hand enligt kösystem, där den med längst kötid får bostadserbjudande först osv.

Tilldelning och kontraktskrivande sker först efter kontroll att grundkraven nedan är uppfyllda.

Förtur

I nedanstående fall kan förtur förekomma:

  • Kommunal angelägenhet/ändamål
  • Enligt särskild behovsbedömning
  • Sökande bor i annan kommun och har erhållit varaktig anställning i kommunen
  • Sökande är under 25år och har erhållit varaktig anställning och är hemmaboende i kommunen

Grundkrav

Ekonomiska:

  • Sökande har tillräcklig inkomst för att kunna fullgöra sina betalningar
  • Inget skuldsaldo hos kronofogden eller hos bolaget, se även förtydligande nedan
  • Ej fler än två betalningsanmärkningar de senaste två åren, se även förtydligande nedan

Övriga:

  • Fyllda 18 år
  • Skötsamhet

Inkomsten för att fullgöra hyresinbetalning skall anses varaktig. Som inkomst räknas lön, pension, a-kassa, föräldrarpenning, sjukersättning, studiebidrag, försörjningsstöd, bostadsbidrag eller annan styrkt inkomst som bedöms varaktig.

Är skuldsaldo och betalningsanmärkningar av ringa art kan kontrakt ändock godkännas. Är de av större art kan kontrakt godkännas med hjälp av borgensman. Samtliga grundkrav gäller då även personen som går i borgen.

Skötsamhet kontrolleras i första hand internt. På begäran ska bostadssökande ange externa referenser.

Före kontraktsskrivning görs alltid kontroll av sökande och eventuell borgensman via kreditupplysning.

Omflyttning inom Högsby Bostad

Den som erhållit nytt kontrakt kan tidigast efter 6 månaders skötsamt boende byta bostad inom Högsby bostads fastighetsbestånd. Grundkraven samt sedvanlig uppsägning gäller vid byte.

Lägenhetsstorlek

I fastighetsbeståndet gäller följande gränser för maximalt antal boende per lägenhet.

1 rum och kök- max 3 personer

2 rum och kök- max 4 personer

3 rum och kök- max 6 personer

4 rum och kök- max 8 personer

menu-circlecross-circle