Högsby Bostads AB Logotyp

Hyresförändring 2023-04-01

Högsby Bostads AB och Hyresgästföreningen region Sydost har enats om en hyreshöjning från och med 2023-04-01 med ett genomsnitt på 4,5%.

På grund av lägenheternas olika boendevärden kommer 2023 års hyresförändring variera från lägenhet till lägenhet.
Lägenheter med totalhyra höjs med 5,25%, presumtionshyror höjs med 2,3%. Övriga bostadshyror höjs med 4,6%.

Lokaler, förråd och bilplatser kommer höjas med 4,5%.

menu-circlecross-circle