Högsby Bostads AB Logotyp

Allégatan

Målning och fönster på plats 2023-11-14

Det har hänt en hel del sedan förra inlägget. Takpannorna och takplåten är på plats, fönster är på plats och provisoriska dörrar har satts dit. Båda husen har målats!
Inne i husen har det rests väggar, isoleringen är ditsatt & kabeldragning pågår för fullt.

Taktätning 2023-09-26

Nu är taket tätat, pappen är lagd och läktning pågår.

Resning av stommar 2023-09-21

Nu går det fort!
- Stommarna är resta
- Takstolarna är på plats

Förberedande markarbeten 2023-08-30

Marken har plattats till och gjorts iordning, grunden för de båda husen är påbörjat. Under nästa vecka kommer det läggas armering och sedan gjuts bottenplattan.

Rivning 2023-08-07

De gamla husen på Allégatan 3 & 5 har nu rivits. Markarbeten är i full gång.

Projektering

Projekteringen för nybyggnationerna på Allégatan har pågått ett bra tag. Under hösten och vintern kommer det byggas för fullt och till våren räknar vi med att det står två färdiga parhus med två lägenheter i respektive hus.

Allégatan 3 innan rivning
menu-circlecross-circle